ІНФОРМАЦІЯ про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті інформації та документів, передбачених ст.30 Закону України “Про освіту”


Заклад професійної (професійно-технічної) освіти

«Богодухівський регіональний центр професійної освіти 

Харківської області»
(повне найменування здобувача ліцензії (ліцензіата)

Порядковий номер

Назва інформації або документа

Адреса на веб-сайті здобувача ліцензії (ліцензіата) або коментар щодо причини нерозміщення

1.

Статут закладу освіти

https://agrolicej.org.ua/publichna-informacya.html

2.

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

https://agrolicej.org.ua/lcenzyi.html

3.

Свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти

https://agrolicej.org.ua/lcenzyi.html

4.

Структура та органи управління закладу освіти

https://agrolicej.org.ua/publichna-informacya.html

5.

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

https://agrolicej.org.ua/publichna-informacya.html

6.

Перелік професій, за якими здійснюється підготовка у закладі освіти

https://agrolicej.org.ua/profesii.html

7.

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

https://agrolicej.org.ua/publichna-informacya.html

8.

Мова (мови) освітнього процесу

українська

9.

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

https://agrolicej.org.ua/publichna-informacya.html

10.

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

https://agrolicej.org.ua/publichna-informacya.html

11.

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

https://agrolicej.org.ua/publichna-informacya.html

12.

Результати моніторингу якості освіти

https://agrolicej.org.ua/publichna-informacya.html

13.

Річний звіт про діяльність закладу освіти

https://agrolicej.org.ua/publichna-informacya.html

14.

Правила прийому до закладу освіти

https://agrolicej.org.ua/pravila.html

15.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

https://agrolicej.org.ua/publichna-informacya.html

16.

Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

https://agrolicej.org.ua/publichna-informacya.html

17.

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

https://agrolicej.org.ua/publichna-informacya.html

18.

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

https://agrolicej.org.ua/publichna-informacya.html

19.

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

https://agrolicej.org.ua/bulling.html

20.

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

https://agrolicej.org.ua/bulling.html

21.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

https://agrolicej.org.ua/bulling.html

22.

Кошторис

http//agrolicej.org.ua/publichna-informacya.html

23.

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

http//agrolicej.org.ua/publichna-informacya.html

24.

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

http//agrolicej.org.ua/publichna-informacya.html

25.

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

http//agrolicej.org.ua