Нормативно-правова база в умовах карантину

НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРАМ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ ЗП(ПТ)О

 Нормативно-правова база для використання в організації позаурочної та гурткової роботи в закладах освіти в умовах адаптивного карантину 


Навчально-методичні видання, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України, розміщено на офіційному веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти (https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/navchalniprogrami/) та сайтах державних центрів позашкільної освіти: Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (https://nenc.gov.ua/ ), Національного центру «Мала академія наук України» (http://man.gov.ua/ua ), Українського державного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді ( http://ukrjuntur.org.ua/ ), Українського державного центру позашкільної освіти ( http://udcpo.com.ua/ ). ЩОДО МУЗЕЇВ І МУЗЕЙНИХ КІМНАТ