Самоврядування

Самоврядування

Учнівське самоврядування – це спосіб організації життя учнівського колективу, залучення учнів до планування, організації контролю та підведення підсумків їх навчальної, трудової, суспільно – громадської діяльності.

Виконавчі комітети органу учнівського самоврядування  Богодухівського професійного аграрного ліцею  працюють відповідно до Положення про повноваження виконавчих комітетів, яке затверджено на засіданні РУС «Лідер»  23.09. 2015 року.

 Організація роботи комітетів:

Засідання комітетів органу учнівського самоврядування  Богодухівського професійного аграрного ліцею «Лідер» проводиться один раз на квартал та по мірі необхідності з метою подальшої роботи, підбиття підсумків діяльності, вирішення поточних питань.

Розширені засідання комітету обов'язково проводяться два рази на рік: для затвердження плану роботи комітету на поточний рік – на початку навчального року та для підбиття підсумків роботи комітету – наприкінці навчального року.

Комітет уповноважений приймати рішення за умови присутності більш як за 2/3 частини від його складу.

Комітети складаються з представників навчальних груп ліцею (по три від групи).

Представник від РУС обирається на засіданні РУС ліцею.

Голова комітету обирається на засіданні комітету.

Педагог-координатор керує безпосередньо роботою в комітеті:

-  здійснює допомогу в плануванні;

-  консультує з організаційних питань;

- надає методичну допомогу.

 

          Реальність дій учнівського самоврядування повинна забезпечуватись певними умовами та принципами:

•    чітке визначення реальних прав та обов’язків кожного;

•    діяльність не від нагоди до нагоди, а щоденно і щохвилинно як постійний фактор життя ліцею, групи;

•    надання гласності в роботі органів учнівського самоврядування;

•    поєднання самостійності учнівського самоврядування з вимогливістю до нього з боку педагогів, адміністрації ліцею та відповідальністю за справи, які входять у сферу його компетентності;

•    повага всіх – і учнів, і вчителів – до вимог і рішень учнівського самоврядування;

•    довіра до учнівського самоврядування, залучення його органів до серйозних відповідальних справ, недопустимість перетворення самоврядування в пусту гру.

             Основною метою учнівського самоврядування ліцею є виховання творчої, соціально -  активної особистості, здатної до саморозвитку й самореалізації, формування особистості, якій притаманна демократично – громадська культура.

             Для досягнення мети, об’єднання вважає пріоритетними такі напрямки діяльності:

•    організація і проведення культурно – освітніх, спортивних та інших масових заходів;

•    участь у заходах з охорони навколишнього середовища;

•    утвердження та примноження традицій свого народу.
НАПРЯМКИ  РОБОТИ

учнівського самоврядування

1.Комітет з питань культури та відпочинку:

1.  Зібрати банк даних методичних рекомендацій та сценаріїв проведення різноманітних заходів як ділового, так і розважального характеру;

2.  Допомога іншим комітетам у проведенні масових заходів, конкурсів та зустрічей;

3. Систематично висвітлювати проведену роботу у засобах масової інформації.

4.  Вести літопис масових заходів організованих органом учнівського самоврядування. 

5.Організовувати виставки учнівських робіт.

6.  Брати участь в естетичному оформленні кабінетів,  загальноліцейних заходів, конкурсних робіт, виставок

7. Висвітлювати діяльність комітету в засобах масової інформації та в мережі Інтернет

 

2.Комітет праці та дисципліни:

1.Контролює виконання правил внутрішнього розпорядку учнями ліцею;

2.Здійснює аналіз стану відвідування занять;

3.Налагоджує випуск інформаційних бюлетенів про стан відвідування в навчальних групах;

4.Домагається належної поведінки студентів на заняттях та в позаурочний час;

5.Застосовує засоби покарання до порушників правил внутрішнього розпорядку, статутних вимог ліцею;

6.Проводить рейди-огляди зовнішнього вигляду учнів, дотримання режиму дня учнями;

7.Контролює стан охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів;

8.Забезпечує профілактику асоціальної поведінки учнів під час проведення виховних заходів, організації дозвілля та в побуті;

9.Пропагує дотримання норм моралі та учнівської етики.

  

3.Навчальний комітет:

1.Контролює успішність учнів ліцею;

2.Заслуховує на засіданнях ради учнівського самоврядування учнів які систематично виявляють негативне ставлення до навчання;

3.Проводить роботу щодо збільшення в ліцеї кількості учнів, які навчаються на «відмінно» і «добре», заохочує творчий розвиток здібностей учнів;

4.Здійснює рейди-перевірки знань учнів, підготовки домашніх завдань, результати рейдів повідомляє на лінійках ліцею;

5.Співпрацює з викладачами та радами навчальних груп у підготовці та проведенні предметних олімпіад;

6.Налагоджує систему учнівських консультативних пунктів;

7.Надає всебічну допомогу в роботі навчальних кабінетів, гуртків, наукових товариств;

8.Пропагує культуру читання надбань української та світової літератури.

9.Висвітлює діяльність комітету в засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

 

 4.Господарсько-побутовий комітет:

1.Здійснює заходи зі збереження матеріальної бази ліцею;

2.Залучає учнів до участі в ремонті аудиторій, закріплених ділянок, приміщення ліцею;

3.Проводить рейди-огляди;

4.Проводить екологічні заходи з озеленення закладу, благоустрою прилеглої території;

5.Забезпечує санітарно-гігієнічні вимоги, контролює санітарний стан; організовує чергування в ліцеї

6.Висвітлює діяльність комітету в засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

 

5.Інформаційний комітет:

1.Забезпечує широку інформацію про рішення конференції, засідань Ради.

2.Організовує випуск стінних газет, інформаційних бюлетенів.

3.Оформляє літопис історії ліцею.

4.Організовує конкурси, огляди стінної преси навчальних груп.

пропагує досвід роботи ліцею в засобах масової інформації.

3.Налагоджувати зв'язки та співпрацю з редакціями газет, журналів, радіо- та телепрограм для дітей та молоді.

4.Працювати над створенням позитивного іміджу органу учнівського самоврядування серед учнів, молоді, дорослих.

5.Сприяти систематичному проведенню спільно з іншими громадськими організаціями, фондами навчання для членів комітету.

 6. Висвітлювати діяльність комітету в засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

 

6.Комітет з охорони здоров`я та спорту:

1.Залучає учнів до активної організації, підготовки та проведення виховних заходів;

2.Забезпечує участь учнів у спортивних секціях, гуртках, творчих групах;

3.Організовує огляди та конкурси художньої самодіяльності, технічної творчості;

4.Впроваджує інноваційні технології виховання;

5.Бере участь у державних акціях різноманітних напрямів;

6.Організовує змістовне дозвілля учнів в ліцеї;

7.Сприяє організації спортивно-оздоровчих масових заходів, змагань, спартакіад;

8.Проводить туристичні походи учнів у вихідні дні, під час канікул;

9.Пропагує здоровий спосіб життя.

10.Висвітлює результати роботи комітету в засобах масової інформації.

 

7.Фінансовий комітет:

1. Надання допомоги бібліотекарю у поліпшенні стану підручників, що перебувають у користуванні;

2. Проведення рейдів у кімнатах гуртожитку з метою перевірки санітарного стану;
3. Робота зі спонсорами (разом з адміністрацією );

4. Організація ремонтних робіт у жилих кімнатах гуртожитку;

5. Проведення роз'яснювальної роботи щодо економного використання електроенергії, води та газу в ліцеї та гуртожитку;

6. Участь у вирішенні питань щодо придбання радіоапаратури, спортінвентарю, меблів, госпінвентарю тощо (разом з адміністрацією);

7. Організація генеральних прибирань ліцею, гуртожитку;

8. Робота з благоустрою приміщень і навколишнього середовища;

9. Висвітлювати результати роботи комітету в засобах масової інформації.

                                            

8.Комітет соціального захисту:

1.Виявлення в групах учнів, які потребують допомоги: сиріт, напівсиріт, чорнобильців, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей;
 2. Участь у розподілі та наданні матеріальної допомоги тим, хто її потребує;
 3. Урганізація гарячих обідів для учнів;

4. Організація скриньки «гласності» (побажання, нарікання, тощо);
 5. Організація посильної допомоги ветеранам праці та колишнім працівникам ліцею;
 6. Організація та проведення зустрічей з ветеранами ВВВ, та воїнами – афганцями;
 7. Організація та проведення заходів до Дня людей похилого віку;
 8. Допомога в організації заходів, присвячених визволенню України й нашого міста від німецько-фашистських загарбників;
 9. Організація догляду за хворими учнями, відвідування їх у лікарнях, зв'язок із батьками тощо

10.Організація матеріальної допомоги для купівлі медикаментів, тощо;
 11. Оробота з метою примирення сторін у вирішенні конфліктних ситуацій (забезпечення публічного вибачення, попередження тощо).

 

МОРАЛЬНИЙ КОДЕКС  УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Богодухівського професійного аграрного ліцею

 

1.  Всі на Раді учнівського само­врядування (далі   — РУС) рівні незалежно від мате­ріального стану, національності, статі, раси та переконань.

2.  Кожен на Раді учнівського само­врядування  повинен по­чувати себе безпечно, тому  ніхто  не повинен ображати іншого.

АГРЕСИВНІСТЬ — ОЗНАКА БЕЗСИЛЛЯ

 3.  Кожен має право на ім’я і звертатися один до одного слід тільки по імені.

«НАЙПРИЄМНІШИЙ ЗВУК ДЛЯ ЛЮДИНИ  - ЦЕ ЗВУК ЙОГО ІМЕНІ»  Д. Карнегі

4.   Ніхто  не  повинен відчувати  себе приниженим  та   ображеним.  

       Нікому не можна придумувати прізвиська.

5. Всі повинні поважати право на влас­ність і без дозволу не брати чужих речей.

Поваги заслуговує і майно навчального закладу

 6.  Ніхто не повинен боятися висловлювати спою думку з будь-якого пи­тання.

МИСЛИТИ ПО-ІНШОМУ — НЕ ЗЛОЧИН

 7.   Будь особистістю, відповідальною за свої слова та вчинки. Не обманюй, завжди   говори   правду.   Не  хизуйся особливо тим, що не с твоєю заслугою.

8.   Не  говори  поза  очі   про людину.  Скажи прямо про все, а не на вухо подрузі чи товаришеві.

 

Заповіді учнівського самоврядування  

Богодухівського професійного аграрного ліцею:

·         Роби добро! 

·         Люби своїх близьких! 

·         Допомагай іншим людям! 

·         Наполегливо оволодівай  знаннями! 

·         Не лінись і не шукай виправдання своїм недолікам!

            Краще віддати своє, ніж взяти чуже!